TDL Solutions và BeLuxCham Vietnam là Đối tác Chiến lược năm 2023

Link: https://beluxcham.com/

Phòng Thương mại Bỉ – Luxembourg tại Việt Nam, được biết đến nhiều hơn với tên gọi BeluxCham, là một hiệp hội nghề nghiệp độc lập, phi lợi nhuận, phi thương mại và chuyên nghiệp.
Mục tiêu chính của chúng tôi là thông báo, phục vụ và hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân Bỉ và Luxembourg hiện đang hoạt động tại Việt Nam và các công ty sẵn sàng làm như vậy. Beluxcham được coi là một tham chiếu nghề nghiệp, là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Bỉ – Luxembourg tại Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi hợp tác với Đại sứ quán, Lãnh sự quán Bỉ và ba văn phòng đại diện thương mại khu vực, cũng như Eurocham nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các thành viên tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *