“Xanh Là Xu Hướng, Bền Vững Là Tư Duy”

Những giải pháp xanh giúp doanh nghiệp chúng ta hoạt động có hiệu quả

Nhưng hơn thế, tư duy bền vững giúp chúng ta phát triển đầu tư dài hạn của doanh nghiệp mình một cách có trách nhiệm

Thái Dũng Linh
Nhà đồng sáng lập