Chúng tôi Huấn luyện Tư duy – Chúng tôi Cung cấp Giải pháp

Chúng tôi tập trung vào những Giải pháp Xanh để phát triển những Mô hình Kinh doanh Bền vững trong lĩnh vực Bất động sản Nông nghiệp Đa dụng

Chúng tôi thực hành bộ tiêu chí E.S.G (Môi trường – Xã hội – Quản trị) và Kinh tế Tuần hoàn trong lĩnh vực Bất động sản Nông nghiệp Đa dụng

Chúng tôi cam kết vì một tương lai bền vững – Chúng tôi kết nối quốc gia và quốc tế (đặc biệt là thị trường Bỉ và Khối liên minh châu Âu – EU)

TDL Solutions được thành lập năm 2021 tại Việt Nam với 50% vốn đầu tư nước ngoài (Bỉ)