ĐỘI NGŨ

Đội ngũ lãnh đạo

Chúng tôi tập trung vào những Giải pháp Xanh để phát triển những Mô hình Kinh doanh
Bền vững trong lĩnh vực Bất động sản Nông nghiệp Đa dụng.

• BART VERHEYEN

CỐ VẤN CAO CẤP
NHÀ ĐỒNG SÁNG LẬP

THÁI DŨNG LINH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
NHÀ ĐỒNG SÁNG LẬP

Monica Black

CHIEF COMMUNICATION OFFICER

Monica Black

CHIEF COMMUNICATION OFFICER

qUYỀN LỢI

Giao phó dự án của bạn cho các chuyên gia của chúng tôi

Ở những công ty lành mạnh, việc thay đổi hướng đi hoặc triển khai các dự án mới có nghĩa là kết hợp các điểm mạnh và năng lực cơ bản với các điểm mới.

KIỂM TRA

Mọi người nói gì về chúng tôi

Chúng tôi giúp bạn nhìn thế giới khác đi, khám phá những cơ hội mà bạn có thể chưa bao giờ
tưởng tượng và đạt được những kết quả bắc cầu giữa những gì đang có với những gì có thể.

“Chúng tôi biết lực lượng lao động đa dạng và văn hóa hòa nhập rất quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi. Thông qua hoạt động từ thiện và hoạt động tình nguyện của nhân viên, chúng tôi hỗ trợ các cộng đồng đa dạng nơi nhân viên của chúng tôi sinh sống.”

“Chúng tôi biết lực lượng lao động đa dạng và văn hóa hòa nhập rất quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi. Thông qua hoạt động từ thiện và hoạt động tình nguyện của nhân viên, chúng tôi hỗ trợ các cộng đồng đa dạng nơi nhân viên của chúng tôi sinh sống.”

“Chúng tôi biết lực lượng lao động đa dạng và văn hóa hòa nhập rất quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi. Thông qua hoạt động từ thiện và hoạt động tình nguyện của nhân viên, chúng tôi hỗ trợ các cộng đồng đa dạng nơi nhân viên của chúng tôi sinh sống.”